A VARSOVIA.Crítica Imprimir
Escrito por José R. Díaz Sande.   
Lunes, 10 de Mayo de 2010 08:53

A VARSOVIA
REGRESÓ DESPUÉS DE 17 AÑOS DE AUSENCIA
EL NEDERLANDS DANS THEATER

[2005-03-21]

STEFAN ŻEROMSKI,
ANTIGUO SOLISTA DEL BALLET DE LA OPERA NACIONAL,
LIDER DEL GRUPO HOLANDÉS.

DO WARSZAWY
WRÓCIŁ PO 17 LATACH NIEOBECNOŚCI


NEDERLANDS DANS THEATER

STEFAN ŻEROMSKI,
DAWNY SOLISTA BALETU NARODOWEGO,
A OBECNIE LIDER ZESPOŁU Z HOLANDII.

Tytuł: WHEREABOUTS UNKNOWN (MIEJSCE POBYTU NIEZNANE).
Choreografia: Jiři Kylián.
Muzyka: Arvo Pärt: Fratres (na orkiestrę smyczkową i perkusję), Anton Webern: Pięć utworów na orkiestrę, Steve Reich: The Four Sections, cześć IV, Charles Ives: The Unanswered Question, Michael de Roo: Orignang (interludia).
Dekoracje i reżyseria świateł: Michael Simon.
Kostiumy: Joke Visser.
Premiera: 1 czerwca 1993, AT&T Danstheater, Haga
Czas trwania: 30 minut


Wherabouts Unknown (J. Kylián)
FOTO: JORIS- JAN BOS
 

Tytuł: CLICK-PAUSE-SILENCE (KLIK-PAUZA-CISZA).
Choreografia: Jiři Kylián.
Muzyka: Jiři Kylián (koncepcja), Dirk Haubrich;
Johann Sebastian Bach: Preludium nr 24, Andante h-moll BWV 869 z Das Wohltemperiert Klavier (1722) (kompozycje).

Asystent choreografa: Glenn Edgerton.
Dekoracje: Jiři Kylián.
Kostiumy: Joke Visser.
Reżyseria świateł: Jiři Kylián (koncepcja), Kees Tjebbes (realizacja).
Pianista: Gerard Bouwhuis.
Prapremiera: 30 listopada 2000, Lucent Danstheater, Haga.
Czas trwania: 19 minut.


Click- Pause - Silence
 

Tytuł: SIGNING OFF (ODCHODZENIE).
Muzyka: Philip Glass: Koncert na skrzypce i orkiestrę (1987), część I, II.
Choreografia: Paul Lightfoot i Sol León.
Scenografia: Paul Lightfoot i Sol León.
Reżyseria świateł: Tom Bevoort.
Prapremiera: 5 czerwca 2003, Lucent Danstheater, Haga.
Czas trwania: 18 minut.

Premiera w Warszawie: Opera Narodowa (Sala Moniuszki), 4, 5 III 2005, piątek, sobota, godz. 19.00


Signing Off


Występy gościnne pod patronatem honorowym
Ministra Kultury RP i Ambasady Królestwa Niderlandów

Do Warszawy wrócił po 17 latach nieobecności Nederlands Dans Theater, żeby zaprezentować się na scenie Opery Narodowej. Ale pierwszy z dwóch spektakli, ten w pierwszy dzień okazał się krótszy niż zaplanowano, bo spóźnienie samolotu nie pozwoliło na przeprowadzenie zespołowi normalnej próby, i w końcu na dobre przygotowanie się, w zastępstwie czego zaproponowano film na wideo.

Ale drugi dzień to już pełny repertuar przygotowany na Warszawę, a więc Whereabouts unknown (Miejsce pobytu nieznane), Click-pause-silence (Klik-pauza-cisza), Signing off (Odchodzenie). Na scenie zaprezentował się Stefan Żeromski, dawny solista baletu narodowego, a obecnie lider zespołu z Holandii.

Dwa z baletów z programu warszawskiego przedstawiane już były na tych stronach internetowych (Whereabouts unknown i Signing off), i dało się świadectwo klasy Jirziego Kyliana i jego zespołu. Można dodać, że w twórczości mistrza wskazuje się na ewolucję jego prac od lirycznych do abstrakcyjnych, a nawet surrealistycznych. Choreografia jest ciągle estetyczna i umiejscowiona w oszczędnej scenografii składającej się głównie z pojedynczych, plastycznych i obszernych płaszczyzn lub intrygujących przedmiotów. Całość, zwłaszcza taniec ogląda się dobrze i z zaciekawieniem zarówno wtedy, gdy na scenie jest para solistów, albo jeden tancerz, jak również cały ponad dwudziestoosobowy zespół.


CLICK – PAUSE - SILENCE

Ale nie jest to przeżycie mocno emocjonalne. Muzyka okazuje się też nie zawsze pomagać w takim zaangażowaniu, zwłaszcza gdy jest tak trudna „nowoczesnością” jak w Whereabouts unknown. Łatwiej było więc może niektórym oglądać inne części spektaklu, posiadające jako tło o wiele bardziej minimalistyczną (chociaż niekoniecznie bardziej klasyczną) muzykę.

Marcowy repertuar Opery Narodowej daje możliwość przeglądu różnych form, wizji i wrażliwości baletu nowoczesnego; Jirzi Kylian to jedna z wielu innych propozycji, bo zobaczymy też Taniec według mężczyzn – Wieczór młodych choreografów, Jezioro łabędzie i Wieczór baletowy Matsa Eka: Carmen/coś jakby. Publiczność dopisze na pewno, jak zawsze…
 

Czytaj więcej

           PERFECCIÓN Y CALIDAD ARTÍSTICA - Crítica Danza

 


 

 

A VARSOVIA
REGRESÓ DESPUÉS DE 17 AÑOS DE AUSENCIA


EL NEDERLANDS DANS THEATER

STEFAN ŻEROMSKI,
ANTIGUO SOLISTA DEL BALLET DE LA OPERA NACIONAL,
LIDER DEL GRUPO HOLANDÉS

Título: WHEREABOUTS UNKNOWN (MIEJSCE POBYTU NIEZNANE).
Coreografia: Jiři Kylián.
Música: Arvo Pärt: Fratres (orquesta de cuerda y percusión), Anton Webern: Cinco composiciones para orquesta, Steve Reich: The Four Sections, Parte IV, Charles Ives: The Unanswered Question, Michael de Roo: Orignang (interludio).
Escenografía y dirección artística: Michael Simon.
Vestuario: Joke Visser.
Estreno mundial: 1 junio 1993, AT&T Danstheater, Haga.
Duración: 30 minut


Wherabouts Unknown (J. Kylián)
FOTO: JORIS – JAN BOS.
 

Título: CLICK-PAUSE-SILENCE (KLIK-PAUZA-CISZA).
Coreografia: Jiři Kylián.
Música: Jiři Kylián (idea), Dirk Haubrich; Johann Sebastian Bach: Preludium nr 24, Andante h-moll BWV 869 z Das Wohltemperiert Klavier (1722) composición)
Ayudante a la coreografía: Glenn Edgerton.
Escenografía: Jiři Kylián.
Vestuario: Joke Visser.
Direción artística: Jiři Kylián (idea), Kees Tjebbes (realización).
Pianista: Gerard Bouwhuis.
Esreno mundial: 30 de noviembre 2000, Lucent Danstheater, Haga
Duración: 19 minut.


Click- Pause - Silence
 

Título: SIGNING OFF (ODCHODZENIE).
Música: Philip Glass: Concierto para violín y orquesta (1987), Parte I, II.
Coreografia: Paul Lightfoot i Sol León.
Escenografia: Paul Lightfoot i Sol León.
Dirección artística: Tom Bevoort.
Estreno mundial: 5 junio 2003, Lucent Danstheater, Haga.
Duración: 18 minut.

Estreno en Varsovia: Ópera Nacional (Sala Moniuszki), 4, 5 III 2005, virnes, sábado, 19.00 horas.


Signing Off


Patrocinado por el Ministerio de Cultura de la Républica Polaca
y por la Embajada del Reino de Holanda.

Después de estar ausente 17 años hemos vuelto a ver en la Opera Nacional de Varsovia al Nederlands Dans Theater. De los dos espectáculos programados, el primero sufrió las consecuencias del retraso del avión, así que una de las coreografías no pudo ser exhibida en la fecha señalada. Tuvo que ser sustituida por un film en video.

Pero el segundo día pudo ya verse todo lo programado para Varsovia, es decir: Whereabouts unknown (El lugar del parado desconocido), Click-pause-silence (Clic-pausa-silencio), Signing off (Partida). Sobre el escenario se presentó Stefan Żeromski, el antiguo solista de la Opera Nacional, ahora el líder del grupo de Holanda.

Dos de los bailes han sido presentados ya en estas páginas web (Whereabouts unknown y Signing off), dando el testimonio de la calidad de Jirzi Kylian y su compañía. Para completarlo, se puede añadir que en la obra del Maestro es clara la evolución de lo lírico a lo abstracto, y hasta lo surrealista. La coreografía muestra una depurada estética y está arropada por una soberbia escenografía, compuesta de elementos y piezas estéticas así como grandes llanuras, o detalles intrigantes. En resumen, da gusto verla e interesa el baile tanto de la pareja como del solista, pero también de todo el grupo, formado por más de 20 bailarines.


CLICK – PAUSE - SILENCE

No obstante ... falta emoción. La música no soporta tampoco tal compromiso, sobre todo cuando es difícil por su modernidad, como la de Whereabouts unknown. Para algunos les era más gratificante seguir otras partes del espectáculo, como aquellas con un fondo musical más minimalista (aunque no más clásico).

En marzo de éste año, la Opera Nacional nos ofrece la posibilidad de apreciar varios tipos, formas, y sensibilidades del ballet moderno: Jirzi Kylian será uno entre muchos otros, porque veremos también: Baile según hombres – Una tarde de los coreógrafos jóvenes, El lago de los cisnes y Una tarde con baile; Mats Ek: Carmen.

Seguro que el público vendrá, como siempre…
 

Más información

           PERFECCIÓN Y CALIDAD ARTÍSTICA - Crítica Danza

 
 


Bogusław Trzeciak
Copyright©trzeciak


(Fot. Robert Kurpiński)

Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
00-950 Warszawa,
skrytka pocztowa 59
tel. +48 (22) 69 20 200 (centrala),
faks: +48 (22) 826 04 23, 826 50 12,
www.teatrwielki.pl
e-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla